Betalingsherinnering Tris.blad 2018

Het oktobernummer was alweer het laatste blad van 2017 en voorzichtig gaat 2018 zich aandienen. Om er zeker van te zijn dat ook in 2018 ons onvolprezen lijfblad bij u op de mat valt, vragen wij u, zoals u inmiddels van ons gewend bent, om de nota van € 24,--, die u in deze editie aantreft, VÓÓR 1 DECEMBER 2017 aan ons te voldoen op rekeningnummer: NL16INGB 0676205453 t.n.v. Triskontakten Zwijndrecht. Graag mét vermelding van uw lidnummer. Het lidnummer treft u o.a. aan op de adressticker boven uw naam. Vervolgens ontvangt u van ons tegen het einde van dit jaar de 1e editie van 2018.  Mogen wij op uw medewerking rekenen? Hartelijk dank!

Tot slot willen wij nog opmerken dat wij ondanks de hoger wordende porto- en drukkosten opnieuw de “lidmaatschapskosten” voor u op € 24,-- per kalenderjaar hebben weten te houden.  Namens het bestuur van Triskontaken.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment