Annulering bijeenkomsten en evenementen

In verband met de maatregelingen vanuit de Overheid en het RIVM betreffende het Coronavirus berichten wij u dat de diverse geplande bijeenkomsten en evenementen van de Stichting Triskontatken niet door kunnen gaan. Zie onze agenda voor de lijst:

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en wensen u veel gezondheid toe.

Bestuur Stichting Triskontakten

Reacties mogelijk gemaakt door CComment