STEUN HET NOODFONDS PALUMEU SURINAME

(advertentie)20181221 TRIS Steun noodfonds palumeu suriname

Door verwoestend hoog water is de dam en elektriciteitsvoorziening bij dit indianendorp in de Tapanahonirivier zwaar beschadigd. Uw financiële hulp is meer dan welkom op rekeningnummer: NL26RABO0191237027 t.n.v. Stichting hulp Boslandbewoners o.v.v. Hulp voor Palumeu.

Hartelijk dank, Arnout v.d. Werken.

Energievoorzieningen in het binnenland; talloze studies zijn eraan gewijd, opeenvolgende regeringen hebben beloftes gedaan die, uiteraard, nooit zijn nagekomen en de enkele voorzieningen díé er waren zijn tijdens de binnenlandse oorlog vernietigd en nooit meer hersteld. Deze situatie gold ook voor het indianendorp Palumeu aan de Tapanahoni rivier, diep in het zuiden tegen de Braziliaanse grens. 

Als jongen van achttien jaar was Arnout van de Werken nooit verder geweest dan de Bommelerwaard, een rustig landbouwgebied in Nederland. Niet zo vreemd, aan het einde van de jaren vijftig van de vorige eeuw was voor de meeste mensen de wereld niet veel groter dan hun directe leefomgeving. Voor Arnout kwam hier abrupt verandering in toen hij zijn militaire dienstplicht moest vervullen in Suriname. Als onderdeel van de TRIS (Troepenmacht in Suriname) kwam de jonge zoon van een tuinder terecht in een wereld die hij amper kende. Op een dag komt het marsbevel voor een expeditie naar Palumeu. Vanuit Albina, te voet! Bij het indianendorp was een vliegtuig neergestort en de militairen werden geacht aanwezig te zijn. Wat voor nut die aanwezigheid twee maanden later nog had (de tijd die het duurt om door het oerwoud van Albina naar Palumeu te lopen) is nooit helemaal duidelijk geworden, maar Arnout maakt tijdens deze expeditie voor het eerst daadwerkelijk kennis met de oorspronkelijke bewoners van het regenwoud. Hoogtepunt van het bezoek is een fotosessie waarbij het complete dorp in vol ornaat poseert voor de inmiddels weer vertrekkende soldaten.

In 1996 brengt Arnout na 40 jaar een bezoek aan Palumeu. Uiteraard heeft hij de foto mee en deze oude foto is een hit, het hele dorp wil kijken wie er op staan en Arnout wordt allerhartelijkst ontvangen. Bij zijn vertrek vraagt Arnout of hij iets kan betekenen voor het dorp. De kapitein reageert een beetje onverschillig, de vraag is hem al zo vaak gesteld en in de praktijk blijken gedane beloften zelden of nooit te worden nagekomen. Arnout begrijpt de scepsis van de kapitein maar vraagt desalniettemin wat hij bij een volgend bezoek mee kan nemen, mocht het er ooit van komen. Zes maanden later is hij weer terug in Palumeu, met de gevraagde kettingzaag. De kapitein geeft ruiterlijk toe zich vergist te hebben en benoemt Arnout tot een vriend van het dorp. Dat komt goed uit, vrienden kunnen veel voor elkaar betekenen en Arnout wil graag iets meer betekenen dan een kettingzaag.

Hij verblijft voor langere tijd in het dorp en komt er achter dat de gemeenschap echt heel graag stroom wil hebben. Een wens die Arnout zich levendig voor kan stellen en hij denkt daar regelmatig over na, op het punt waar de snelstromende Tapanahoni en Palumeu bij elkaar komen. Stromend water kan stroom genereren zo bedenkt Arnout. Stel dat er een soort van stuwmeertje zou zijn met een dam. Of dat er een stuwmeertje wordt aangelegd. Genoeg ideetjes om eens met de kapitein te gaan praten. Arnouts enthousiasme werkt aanstekelijk en in een hartelijke sfeer nemen hij en de kapitein een paar dagen later voorlopig afscheid. Arnout gaat terug naar Nederland om zijn bedrijf definitief over te dragen en tegelijkertijd dingen uit te zoeken die handig zijn om te weten bij het bouwen van een dam. 

Tijdens de overstromingen die het binnenland vorig jaar teisterden liepen ook het stuwmeertje en de dam bij Palumeu onder. Evenals het generatorhuisje met bijbehorende generator op de dam. Arnout schoot meteen te hulp en was, vanuit Nederland, binnen enkele dagen in het dorp. Om te constateren dat de generator inderdaad naar de filistijnen was. In hoeverre de dam beschadigd was kon pas duidelijk worden wanneer het water zou gaan zakken. Het kwam niet eens slecht uit, de voedselvoorziening voor het dorp had op dat moment een aanmerkelijk hogere prioriteit. Gedurende een aantal weken helpt Arnout in het binnenland waar hij helpen kan en uiteindelijk kan de schade aan de dam worden opgenomen. Die is aanzienlijk, maar te herstellen. Met vereende krachten wordt hier aan gewerkt en tegelijkertijd wordt een plan gemaakt om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen. Een plan dat veel geld gaat kosten, zoveel is wel duidelijk. De stichting ten behoeve van stroom in Palumeu zal zich onder de bezielende leiding van Arnout inspannen om hier fondsen voor in te zamelen die deze kosten moeten kunnen dragen. 

Uiteraard is Arnout van de Werken niet alleen verantwoordelijk voor het tot stand komen van de dam. Naast zijn financiële bijdrage is een bedrag bijeengebracht door UNDP en METS. Daarnaast heeft het Ministerie van Regionale Ontwikkeling een groot deel van het transport voor zijn rekening genomen. Naar aanleiding van het project is de Stichting Tukui Palumeu in het leven geroepen. Het bestuur van deze stichting, dat de uitgifte en het gebruik van de stroom in Palumeu beheert, bestaat uitsluitend uit inwoners van het dorp. Daarnaast heeft de Stichting Tukui Palumeu ten doel om het dorp en de directe omgeving verder te ontwikkelen. De stichting wordt in dit streven bijgestaan door een Raad van Toezicht waarvan de kapitein van het dorp de voorzitter is. Arnout van de Werken, Eddy Wong Chung en Armand Bhagwandas (directeur Mets) zijn commissarissen van deze raad, Ted Jentz (eigenaar Mediavision) is de secretaris. De raad heeft een strikt adviserende rol en poogt daarnaast extra financiële middelen voor de Stichting Tukui Palumeu te genereren. 

Afgelopen November was regisseur en documentaire maker Jelmar Hoekstra voor de opnames van zijn docu over de Tris voor de tweede keer in Suriname, hiervoor reisde o.a samen met Arnout af naar Palumeu. Om dat de twee elkaar inmiddels al sinds de research en voorbereidingen van de film kennen voelde ook Jelmar de behoefte om iets te kunnen betekenen voor Palumeu en het project van Arnout.

Jelmar; “We hebben tijdens de opnames met Arnout in Palumeu extra materiaal gedraaid, hiervan heb ik inmiddels een hele mooie crowdfunding film gemonteerd die moet helpen om zo donaties te verkrijgen via meerdere zichtbare kanalen zoals social media, TV en publicaties online”

Reacties mogelijk gemaakt door CComment