Vernieuw uw lidmaatschap

TRIS Vernieuw uw lidmaatschapHet oktobernummer was alweer het laatste blad van 2018. Voorzichtig gaat 2019 zich aandienen. Om er zeker van te zijn dat ook in 2019 ons onvolprezen lijfblad bij u op de mat valt, vragen wij u, zoals u inmiddels van ons gewend bent, om de nota van € 27,-- die u in deze editie aantrof, VÓÓR 1 DECEMBER 2018 aan ons te voldoen op rekeningnummer: NL16INGB 0676205453 t.n.v. Triskontakten Zwijndrecht. Graag mét vermelding van uw lidnummer. Het lidnummer treft u aan op de adressticker boven uw naam. Vervolgens ontvangt u van ons tegen het einde van dit jaar de 1e editie van 2019.  Mogen wij op uw medewerking rekenen? Hartelijk dank!

Tot slot willen wij nog opmerken dat wij door de steeds hoger wordende porto- en drukkosten, na jarenlang dezelfde prijs te hebben gehanteerd, nu genoodzaakt zijn de “lidmaatschapskosten” te verhogen naar € 27 ,-- per kalenderjaar. Namens het bestuur van Triskontaken.

Aanmelden nieuw lid

Indien u nog geen lid bent, meld u aan en ontvang het TRIS blad! Link: triskontakten.nl/blad

Reacties mogelijk gemaakt door CComment