Stichting Triskontakten Zwijndrecht

Het orgaan voor alle Oud-Militairen uit Suriname

Tris wenst u prettige dagen

20191212 TRIS Kontakten Kerst en Nieuw 2020Het Tristeam wenst u Prettige Kerstdagen en een Gezond en Gelukkig 2020

Wellicht zien we elkaar zaterdag 11 januari op de Nieuwjaarsreceptie in het TRIS.museum te Zwijndrecht van 14.00 tot 17.00 uur.

 

Lees meer

TV-tip: MAX maakt mogelijk

Aflevering 5 – zondag 24 november om 19.10 uur op NPO 2
Ruud (66) zat in 1974 in dienst in Suriname, hij was dienstplichtig. In zijn peloton zat ook Willy, een rustige en teruggetrokken jongen. Ruud bekruipt de laatste jaren steeds meer een rotgevoel over de manier waarop hijzelf én zijn pelotonsmaten omgingen met Willy. Ruud noemt het zelfs pesten en weet niet goed hoe hij dit zelf moet oplossen. Daarom schrijft hij Jan Slagter een brief. Hij wil Willy graag zijn excuses aanbieden. Samen verrassen ze Willy (66) in een buurtcentrum, waar hij vrijwilligerswerk doet, en nemen hem mee naar een bijzondere locatie die alles met hun tijd in Suriname te maken heeft; het Trismuseum in Zwijndrecht.

Lees meer

TRIS Lidmaatschap 2020

Het oktobernummer was alweer het laatste blad van 2019. Voorzichtig gaat 2020 zich aandienen. Om er zeker van te zijn dat ook in 2020 ons onvolprezen lijfblad bij u op de mat valt, vragen wij u, zoals u inmiddels van ons gewend bent, om de nota van € 27,-- die u in deze editie aantreft aan ons te voldoen: 

Vóór 1 december 2019 op rekeningnummer: NL16INGB 0676205453 t.n.v. Triskontakten Zwijndrecht.

Graag mét vermelding van uw lidnummer. Het lidnummer treft u aan op de adressticker boven uw naam.

Zo kunnen wij in een (bulk) zending, voor een aantrekkelijk  porto tarief, u tegen het einde van dit jaar de 1e editie van 2020 sturen. Een losse editie verzenden kost namelijk € 3,48 aan portokosten. En dat is niet gering! Mogen wij op uw medewerking rekenen? Hartelijk dank! Namens het bestuur van Triskontaken.

Lees meer

TRIS nieuwjaarsreceptie 2020

Om alvast te noteren in uw agenda:

U bent van harte welkom op zaterdag 11 januari 2020 van 14:00 uur tot 17:00 uur

op de Nieuwjaarsreceptie van Stichting Triskontakten aan de Burg. de Bruïnelaan 138-a te Zwijndrecht. Dé gelegenheid om uw dienst- en/of Trisreismaatjes alle goeds voor het nieuwe jaar te wensen en onder het genot van een Parbootje en een hapje bij te praten. TOT DAN!

Lees meer

Grote Suriname Tentoonstelling Amsterdam

Volgend jaar viert Suriname 45 jaar onafhankelijkheid. Daarom is er in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op 5 oktober de “Grote Suriname Tentoonstelling” geopend en die duurt tot en met 2 februari 2020. Door middel van negen ruimtes wordt je meegenomen door de geschiedenis van de inheemse bewoners, de komst van de Europeanen en de slavernij, tot de komst van nieuwe etnische groepen.

Omdat er relatief weinig aandacht is voor de gemeenschappelijke geschiedenis die Suriname met Nederland heeft en deze ook nauwelijks bekend is hoopt men met deze tentoonstelling er meer bekendheid aan te geven. Aan deze tentoonstelling werkten tientallen instanties en organisaties mee. Bijzonder is het grote aantal objecten die er te zien zijn en op deze schaal, in musea, niet vaak voorkomt.

Op de onlangs gehouden reünie werd het idee geopperd om met hen die daarin geïnteresseerd zijn gezamenlijk een bezoek te brengen aan deze tentoonstelling, waarvan de entree € 18.00 p.p. is en met museumkaart € 2.50. Voor meer informatie toets op Google in; De Grote Suriname Tentoonstelling. Daarom vragen wij hierbij, wie vindt het leuk om deze tentoonstelling gezamenlijk te bezoeken. Zodra wij dat weten kunnen we verdere plannen maken, dus ideeën zijn altijd welkom.

Ben je geïnteresseerd laat het dan binnen 14 dagen weten per mail aan . Graag zien we jullie reacties tegemoet. Ben de Veer

Lees meer

Boekpresentatie: Het geheime wapen

Op zondag 29 september 2019 vindt de boekpresentatie plaats van "Het geheime wapen" van van Janny de Heer om 12.00 uur in het Tris Museum in Zwijndrecht.

We nodigen u van harte uit aanwezig te zijn bij deze boekdoop.

Het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan de directeur van het museum dhr. A. van Wingerden.

Na afloop is er gelegenheid bij te praten, uiteraard is er een signeersessie en is het museum open zoals gewoonlijk op de laatste zondag van de maand.

Komt allen !

Lees meer

Reunie A-compagnie 1964 : 4 okt. 2019

De reunie 2019 van de A-compagnie 1964 wordt dit jaar gehouden op woensdag 9 oktober in de kantine van vakantiepark Jacobs Hoeve te Stroe.

Klik hier voor de volledige: Uitnodiging Reunie A-compagnie 1964.pdf

Prijs is: € 41,- per deelnemend persoon. Het bedrag kan je voor 2 oktober overmaken op rekening NL80 RABO 0354 2539 64 t.n.v. B.F.A. de Veer met vermelding van reunie 2019.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ben de Veer per email  of per telefoon 06 - 2105 4943.

 

Lees meer

Uw Trisfoto in de nieuwe kerk in Amsterdam

Suriname is hot! Niet alleen door het steeds groeiende aantal reizen dat de Europese reiswereld aanbiedt om dit unieke land te bezoeken, maar ook door de diverse media die het land hebben ontdekt. Nederlanders, met ouders uit de Cariben, hebben hun leefwijze in de Nederlandse cultuur ingebracht en dat is in de grotere steden in ons land duidelijk merkbaar. Of is het misschien omdat de bevolking van die steden, steeds meer openstaat voor de manier waarop de Surinamer zijn weg heeft gevonden?

Het overgrote deel van de oud-Trissers, die in hun jeugd een jaar in dat land hebben doorgebracht kunnen hier over meepraten. Zo vraagt de oud-Trisser Sietse Bouwman aandacht voor een ‘actieve’ tentoonstelling in De Nieuwe Kerk in Amsterdam over de geschiedenis van Suriname. Mede door inspraak van Sietse is bij de organisatie van de tentoonstelling belangstelling ontstaan voor de altijd nog geringe bekendheid van de Troepenmacht in Suriname, bij het gros van de Nederlander. Ondanks de ca. 20.000 militairen (grotendeels vrijwillig), die daar hun dienstplicht hebben vervuld. Veelal het vergeten leger genoemd dat, dan wel niet in een oorlogssituatie heeft hoeven te werken, een bijzondere inbreng heeft gehad in de vrijheid en leefbaarheid van Suriname en haar bevolking.

Wat is de actie?

Oud-Trissers worden gevraagd hun favoriete foto uit die tijd op te sturen (een goede kopie mag natuurlijk ook) naar Marlies Kleiterp, hoofd Tentoonstelling De Nieuwe Kerk, postbus 3438, 1001 AE Amsterdam. Winnaars van de mooiste of meest interessante foto’s, vinden hun kunststuk terug op de posters, die voor deze expositie worden gemaakt. En dat, in ‘De Grote Kerk’ in Amsterdam! Hoe krijgt u de kans!

Fred.

Lees meer